top of page

שבועות

דפי פעילות

פעילות סביב חג השבועות  מזמנת עיסוק בתכנים כמו: טנא, פרות, ירוקת ועשרת הדברות. ניתן ליצור להכין טנא ולמלא אותו בסמלים ובמסרים, לשוחח וליצור את החוקים המתקשרים לנושא

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים

bottom of page