שבועות

דפי פעילות

פעילות סביב חג השבועות  מזמנת עיסוק בתכנים כמו: טנא, פרות, ירוקת ועשרת הדברות. ניתן ליצור להכין טנא ולמלא אותו בסמלים ובמסרים, לשוחח וליצור את החוקים המתקשרים לנושא

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים