top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
TV Host

המאבק בתאונות הדרכים בזירה התקשורתית

ההרצאה עוסקת באסטרטגיה התקשורתית של עמותת אור ירוק וכיצד הפכה התקשורת כלי מרכזי במדיניות הארגונית של העמותה.

ההרצאה סוקרת את הכלים והאמצעים התקשורתיים העומדים לרשות ארגונים הרוצים להשפיע על סדר היום הציבורי ולהביא לשינוי.

bottom of page