top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
אור ירוק ללדים.jpg

חוויה משפחתית של בטיחות בדרכים

תכנית ייעודית לעובדים ובני המשפחה, פופולארית ביום המשפחה, יום הבטיחות הלאומי ובסיום שנת הלימודים לקראת יציאה לחופשה בטוחה.

תכנית חינוכית חווייתית בנושא בטיחות בדרכים. במסגרת הפעילות מוקם מתחם הכולל תחנות הפעלה, אשר נוגעות בגורמי הסיכון של ילדים בדרכים - הולכי רגל, רכיבה על אופניים והרכב המשפחתי. הפעילות מותאמת לגילאי  5-12.

מתחם הפעילות מעוצב באופנים שונים (רחוב, כבישים וכו') וכולל מגוון תחנות וביניהן: 

תחנת "רוכב בסרט" – אופניים.

- תחנת "המסלול הירוק" - הולכי רגל.

- תחנת "עומס תנועה" – נסיעה ברכב.

- תחנת "מסלול הקשב" – היסח דעת.

- תחנת "נהגים זעירים" – נסיעה ברכב.

bottom of page