top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
Conference Event

חווית בטיחות בדרכים 

ארגונים רבים מעדיפים להזמין תכנית כוללת ולכן יצרנו את תכנית הדגל של אור ירוק לארגונים – "חווית בטיחות בדרכים".

תכנית זו כוללת למעשה שילוב של מגוון הפעילויות שאור ירוק מבצעת בארגונים ומהווה מעטפת בטיחותית אותה מעניק הארגון לעובדיו.

- סרטון המתאר "יום בחיי עובד" ומציג דילמות יומיומיות ומצבי נהיגה אותם כולנו חווים כנהגים ומאפשרים הטמעת המסרים ע"י העובדים.

- שאלון טריוויה אינטראקטיבי לפני הפעילות ולאחריה לבדיקת שינוי עמדות

- הרצאת מומחה באחד מהנושאים הנבחרים

- עמדת המחשה חוויתית להתנסות העובדים במשמעות נהיגה תחת אלכוהול

- עמדת המחשה חוויתית להתנסות העובדים במשמעות היסח דעת בנהיגה

 

וגם על ילדי העובדים חשבנו, בתום הפעילות יחולקו חוברות הפעלה לילדים

העוסקות ברכיבה בטוחה, הליכה בטוחה והתנהגות בטוחה ברכב.

bottom of page