top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

עמדת הסברה חווייתית לאירועים:

עמדת אלכוהול:

עמדת המחשה להתנסות העובדים במשמעות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

במקביל להדרכה או באירוע נפרד ניתן להפעיל עמדה ייעודית המציעה הפעלה חווייתית בנושא אלכוהול ונהיגה. העמדה מופעלת על ידי נציגי אור ירוק.

פעילות העמדה נעשית בשילוב העובדים ומעבירה את תכני ומסרי הבטיחות באופן ייחודי המתמקד בחוויה של העובד. לפעילות זו ניתן לצרף כשי 'נשיפון' ממותג לבדיקת אלכוהול עצמית והעלאת המודעות לבטיחות בנהיגה.

bottom of page