כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

עמדות הסברה לאירועים

דוכן אלכוהול.jpg

עמדות הסברה חווייתיות לאירועים:

1.עמדת אלכוהול: עמדת המחשה להתנסות העובדים במשמעות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול

2. עמדת היסח דעת: עמדת המחשה להתנסות העובדים במשמעות של שימוש בסלולארי והיסח דעת בנהיגה