כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים

גיל בית ספר