top of page
כל קניה היא תרומה למאבק בתאונות הדרכים
Carefree Drive

     "אחלה דרך"- תוכנית אור ירוק להכשרת נהגים צעירים באירגונים ובישובים

רבים כבר מבינים שהכשרת הנהג הצעיר מפחיתה את מספר התאונות ומעניקה שקט להורים.

אור ירוק פיתחה תוכנית להדרכת נהגים צעירים הנוהגים ברכב חברה. ההדרכה  עוסקת במאפייני נהיגת הצעירים והסכנות אליהן יש לשים לב.

בנוסף, מקנה ההדרכה כלים לנהיגה בטוחה ואחראית, מועברת באופן חוויתי, מלווה בסרטונים וכוללת התנסות ייחודית לדימוי נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

ההדרכה הינה קבוצתית ומיועדת לגילאי 17-24.

תוכנית זו מיושמת בהצלחה גם בישובים ברחבי הארץ.

 

מספר עובדות חשובות על נהיגת צעירים:

  • נהגים צעירים (17-24) מעורבים יותר בתאונות דרכים.

  • התקופה הקריטית היא תום תקופת הליווי: בחודשים הראשונים לנהיגה העצמאית שיעור התאונות הוא הגבוה ביותר.

  • תאונות רכב בודד: צעירים מעורבים יותר מאחרים בתאונות התלויות בהתנהגות הנהג.

  • שעור גבוה בהיפגעות נהגים צעירים בתאונות בלילות שישי ושבת.

  • מהירות מופרזת הינה העבירה המדווחת על ידי המשטרה כשכיחה ביותר בניתוח תאונות נהגים צעירים.

  • הסיכון שצעיר יהיה מעורב בתאונת לילה גבוה   

       פי 10-5 מהסיכון לתאונת יום.

  • נהגים צעירים מצויים בסיכון גבוה יותר להיות מעורבים בתאונה לאחר שתית אלכוהול, ואפילו בכמות קטנה ביותר.

  • היסח דעת בנהיגה הינו גורם מרכזי לתאונות דרכים בקרב צעירים.

  • צעירים שהוריהם מפגינים יותר מעורבות בנהיגתם מעורבים פחות בתאונות מצעירים אחרים.

bottom of page