top of page

תצפית מתנדבי אור ירוק: 12% מההורים דיברו בטלפון כשהורידו את הילדים בפתח בית הספר עם הרכב


הסיטואציה הבאה מוכרת לכולנו - דקות ספורות לפני השעה 08:00 הורים רבים מגיעים אל בית הספר עם כלי הרכב ומורידים את הילדים. בשל העומס הרב, הילדים מתרוצצים בין כלי הרכב, חוצים כביש בריצה ויורדים מצד שמאל של כלי הרכב ישר אל הכביש הסואן. אחת מנקודות התורפה שמסכנות את הילדים מתרחשת בירידה מהרכב בפתח בית הספר, והכל בלחץ של זמן להספיק להגיע לפני הצלצול ולהספיק להגיע אל העבודה בזמן.

תצפית רחבת היקף שביצעו מתנדבי עמותת אור ירוק במטרה לבדוק את אופן הורדת התלמידים במוסדות החינוך חושפת נתונים מטרידים אודות הרגלי הורדת התלמידים מכלי הרכב והסדרי הבטיחות בסביבת מוסדות חינוך רבים. מתנדבי העמותה בדקו האם הילדים חגורים בחגורת בטיחות, האם ההורים עשו שימוש בטלפון הסלולארי בזמן ההורדה, האם הילדים ירדו מהצד של המדרכה, האם הילדים נדרשו לחצות כבישים כדי להגיע אל בית הספר והאם קיימיות משמרות זה"ב או הסדרי חציה בטוחה אחרים.

במסגרת התצפית נדגמו 64 מוסדות חינוך ב-40 רשויות ובוצעו תצפיות על כ-1,000 הורים שהסיעו את הילדים אל בית הספר בשעות הבוקר 07:30-08:15.

מהתצפית עולה כי:

· 20% מהילדים לא ירדו/הורדו באופן בטוח מהרכב, בצד ימין לכיוון המדרכה אלא מצד שמאל של הרכב אל מרכז הכביש.

· 17% מהילדים לא ירדו בפתח בית הספר ונדרשו לחצות כביש לאחר ההורדה.

· 13% מהילדים או מההורים לא היו חגורים בחגורת בטיחות.

· 12% מהנהגים שהסיעו את ילדיהם אל פתח בית הספר דיברו בטלפון הסלולארי בזמן ההורדה או החזיקו אותו.

· ב-35% מבתי הספר שנבדקו לא היה קיים סידור בטיחותי להורדת בטוחה של התלמידים או חציית הכביש (משמרות זה"ב/הורים שמורידים באופן בטוח).

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "ההגעה אל בית הספר בנקודת זמן מאוד קצרה בשעות הבוקר מהווה סכנה עבור ילדים רבים ולכן כדי לצמצם את הסכנה חייבים לוודא שקיים מפרץ הורדה וההורים עושים בו שימוש נכון ומורידים את הילדים בצד של המדרכה, הצד הבטוח. במקביל חייבים להגביר את המודעות בקרב ההורים בנוגע לסכנות בנהיגה בהיסח דעת והסעת הילדים לא חגורים בחגורת בטיחות אפילו אם מדובר במרחק קצר מהבית. הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל ולכן חייבים ליצור עבורם סביבה בטוחה וסטרילית בעת ההורדה שלהם בבוקר ואיסופם בסיום הלימודים בעיקר כשהם חוצים את הכביש".

ילדים הולכי רגל בישראל נפגעים כפול מהממוצע במדינות ה-OECD השוואה בין-לאומית (2017) לפי גיל הולכי הרגל שנהרגו בתאונה מראה כ הבדל זה נובע מהיפגעות רבה יותר של ילדים ושל קשישים הולכי רגל בישראל, בהשוואה למדינות אחרות. בקרב ילדים עד גיל 14, שיעור ההרוגים ל 100,000-ילדים באוכלוסיית ישראל היה 0.6, כפול מממוצע ה- OECD שעמד בשנה זו על 0.3 . אוכלוסיית הילדים (0-14) הינה אוכלוסייה פגיעה הנמצאת בסיכון גבוה למעורבות בתאונות דרכים בעיקר כאשר הם הולכים ברגל. מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי בשנת 2019 נפגעו 718 ילדים הולכי רגל בתאונות דרכים לעומת 600 ילדים הולכי רגל שנפגעו כהולכי רגל בשנת 2018 – עליה של 19%. עוד עולה מהנתונים כי 14 ילדים נהרגו כהולכי רגל בתאונות דרכים בשנת 2019, שניים פחות מאשר בשנת 2018. בעשור האחרון (2010-2019) נפגעו 6,726 ילדים הולכי רגל בתאונות דרכים, 171 נהרגו ו-1,431 נפצעו קשה.

1 Comment


Yumi Vega
Yumi Vega
Feb 04, 2023

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Visit us too! https://j9korea.com/

Like
bottom of page