top of page

הלוח הבטוח



תוכנית "הלוח הבטוח" מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים ובמסגרתה לומדים הילדים את כללי הבטיחות באמצעות משחק לוח אינטראקטיבי המשלב למידה פרונטאלית והפעלות אקטיביות. את הפעילות מעבירים מתנדבי עמותת אור ירוק שהוכשרו במיוחד לכך.

במהלך הפעילות, כל כיתה מתחלקת לשתי קבוצות שמתחרות ביניהן בשלושה נושאים מתוך חיי היומיום של התלמידים: הולכי רגל, רכיבה בטוחה על אופניים והתנהגות בנסיעה ברכב המשפחתי. את המשחק מלווה הדמות הוירטואלית "אוריק" שהומצאה במיוחד עבור התכנית. "אוריק" מסביר לתלמידים את המשימות ומפעיל אותם לאורך הפעילות. בסיום כל משימה, מסבירים המתנדבים לתלמידים על כל אחד מהנושאים בהם התרכזה המשימה.


bottom of page