top of page

נהיגה במבחןנהיגה במבחן הינה תוכנית טיפול קבוצתית, פסיכו-חינוכית, שאליה מופנים נערים ונהגים צעירים בעקבות נהיגה ללא רישיון או ביצוע עבירות תנועה. התכנית, הפועלת משנת 2009, מתקיימת בשיתוף שירות המבחן לנוער במשרד הרווחה ומטרתה להחזיר את בני הנוער למסלול של שמירה על כללי בטיחות, זהירות בדרכים ולקיחת אחריות.

את הקבוצות מנחים קצין מבחן מטעם שירות המבחן לנוער, בשיתוף עם מומחה מעמותת "אור ירוק", שמעביר תכנים חינוכיים בנושא. שיתוף הפעולה מאפשר שילוב בין הידע המקצועי של קציני המבחן, בשירות המבחן לנוער, בנושא נוער עובר חוק ובין הידע המקצועי של עמותת אור ירוק בתחום נהיגת צעירים ובטיחות בדרכים. התכנית כוללת עשרה מפגשים בני שעה וחצי, כאשר השאיפה היא שהנערים יקחו אחריות על העבירה שביצעו ויגיעו להבנה של חומרת המעשה וההשלכות הקשות שעלולות להיות לו, כמו גם יילמדו וירכשו מיומנויות נהיגה והתנהגות נכונה כנהגים.


bottom of page