top of page

חנוכה

דפי פעילות

פעילות סביב חג החנוכה מזמנת עיסוק בתכנים כמו: הדלקת נרות, סביבון, חנוכייה. ניתן להכין חנוכיות שמעבירות את המסר, ופעילות עם נרות בצבעי הרמזור

במצגת שלפניכם מופיעות תמונות של עבודות יצירה שהכינו מתנדבים של תכנית זה"ב בגן בנושאים שונים:

דפי פעילות לחנוכה

bottom of page