top of page

רכיבה בטוחה

דפי פעילות

הכירו את החברים מהרמזור

רכיבה בטוחה על אופניים

המקרה של יובל

החברים מהרמזור מלמדים את יובל שחייבים

לחבוש קסדה כשרוכבים על אופניים

המקרה של תום

החברים מהרמזור מלמדים את

תום על מיגון בזמן רכיבה על אופניים

המקרה של דנה

החברים מהרמזור מלמדים את דנה

שרוכבים רק על שביל האופניים

המקרה של גלעד

החברים מהרמזור מלמדים את גלעד שיש

לקשור את שרוכי הנעלים כשרוכבים על אופניים

קסדה בראש טוב

מאגר פעילויות בנושא חבישת

קסדה ורכיבה בטוחה

bottom of page