נסיעה בטוחה

דפי פעילות

הכירו את החברים מהרמזור

נסיעה בטוחה

המקרה של יואב

החברים מהרמזור מלמדים את יואב

שחייבים לחגור חגורת בטיחות

המקרה של מיכל ויעל

החברים מהרמזור מלמדים את מיכל

ויעל שאסור להפריע לנהג בנסיעה

המקרה של עדי ונופר

החברים מהרמזור מלמדים את עדי

ונופר שילדים חייבים לשבת על כסא הגבהה

המקרה של רז

החברים מהרמזור מלמדים את

רז שילדים לא יושבים מלפנים

חוגרים חגורת בטיחות

מאגר פעילויות בנושא זוכרים חגורה

לחגור – זח"ל

ישיבה בטוחה בכיסא הבטיחות

מאגר פעילויות בנושא משחקים לדרך

ונסיעה בטוחה

מילון א-ב

משחק מושגים בתחום הבטיחות בדרכים