top of page

משחק במקום בטוח

דפי פעילות

הכירו את החברים מהרמזור

משחקים רק במקומות בטוחים

המקרה של עדן ורתם

החברים מהרמזור מלמדים את עידן ורותם שבדרך

למגרש המשחקים יש להכניס את הכדור לשקית בד

המקרה של מעין ועמית

החברים מהרמזור מלמדים את מעין ועמית

שאסור לשחק בין מכוניות חונות

המקרה של גל ועדן

החברים מהרמזור מלמדים את גל ועדן

שהמדרכה היא לא מקום למשחקים

עוברים רמזור

החברים מהרמזור נפרדים מהילדים

ועוברים לרמזור החדש

משחק במקום בטוח

מאגר פעילויות בנושא מקום בטוח

למשחק וכדור בסל

סיכום שנה

מאגר פעילויות לסיכום שנת הפעילות

bottom of page