משחק במקום בטוח

דפי פעילות

הכירו את החברים מהרמזור

משחקים רק במקומות בטוחים

המקרה של עדן ורתם

החברים מהרמזור מלמדים את עידן ורותם שבדרך

למגרש המשחקים יש להכניס את הכדור לשקית בד

המקרה של מעין ועמית

החברים מהרמזור מלמדים את מעין ועמית

שאסור לשחק בין מכוניות חונות

המקרה של גל ועדן

החברים מהרמזור מלמדים את גל ועדן

שהמדרכה היא לא מקום למשחקים

עוברים רמזור

החברים מהרמזור נפרדים מהילדים

ועוברים לרמזור החדש

משחק במקום בטוח

מאגר פעילויות בנושא מקום בטוח

למשחק וכדור בסל

סיכום שנה

מאגר פעילויות לסיכום שנת הפעילות