top of page

הליכה בטוחה

דפי פעילות

הכירו את החברים מהרמזור

הליכה בטוחה

המקרה של עומר וסבא

החברים מהרמזור מלמדים את עומר שחייבים

לתת יד למבוגר מוכר כשעוברים במעבר חצייה

המקרה של גילי

החברים מהרמזור מלמדים את גילי

שחייבים לחצות במעבר חצייה

המקרה של עידו

החברים מהרמזור מלמדים את

עידו שחייבים להקשיב לקולות

התנועה לפני שעוברים במעבר חצייה

המקרה של מאיה

החברים מהרמזור מלמדים את

מאיה שאסור לעצור בזמן

שחוצים את מעבר החציה

התנהגות בטוחה בדרך

מאגר פעילויות בנושא הדרך אל הגן

התנהגות בטוחה בדרך

איך הגעתי הבוקר לגן

חוצים רק במעבר חצייה 

מאגר פעילויות בנושא חציית כביש במעבר חציה

אני חוצה בבטחה

מאגר פעילויות בנושא בטיחות בשכונה והכרות

עם מעברי החציה

נראות בחשיכה 

מאגר פעילויות בנושא נראות בחשיכה וצמידים זוהרים

bottom of page